LAT
  / Jaunumi

 

Attli no ELJA50 tikans ar
Rihardu Kolu 

 

7970

Iznkusi "Jaun Gaita" 262 (rudens 2010)
Apskatt komentrus (0)


20.10.2010


odien samu joprojm vl dzvs un alla interesants "Jauns Gaitas"; jaunko numuru 262 (rudens 2010):http://zagarins.net/jg/

Saturs k vienmr ir oti bagts. Mani visvairk iepriecina msu Saulkrastu kongresa 2004.g. referentes, starplaik filoloijas doktores Evas Egljas-Kristsones rakstu srijas turpinjuma "Okupts Latvijas un latvieu trimdas saskarsme
un ts dinamika" VII daa.

JG var nopirkt Okupcijas muzeja grmatgald  "Sartori" grmatnc (nezinu, vai ar jau o svaigko nr., ko samu ar gaisa pastu no Toronto).
      Atpaka

Ldzu autorizjies , lai vartu komentt.

Autorizties

lietotjs:

parole:

 ELJA50 formums LNB par
Aizliegto kongresu
1968"

Vairk informcijas

Video siets

FOTO galerija
 


 
ELJA 50

12. kongresa programma


Visas zias